בטיחות בעבודה  - מאור את יחיאל הובלות

אנו מקפידים על סטנדרטים מחמירים של בטיחות בעבודה, בליווי ובפיקוח בכל פרויקט, במטרה להגן הן על עובדינו, הן על לקוחותינו והן על עוברי אורח.